Społeczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Doliny Strugu
w Chmielniku
„Dla wielkiej sprawy...”

Nasza szkoła już po raz 15 przygotowała program z okazji Święta Niepodległości, który został zaprezentowany w niedzielny wieczór 17.11.2013r.
Tematem tegorocznego przedstawienia była historia Jana Bałdy, który urodził się w Chmielniku w 1919 roku. Był oficerem AK, dowódcą ugrupowania „Wedeta”, którego głównym zadaniem było wydawanie konspiracyjnego pisma „Na posterunku”. Jan Bałda poległ w 1943 r. w Matysówce, podczas próby likwidacji policjantów granatowych. Uczniowie z pomocą nauczycieli przygotowali spektakl pokazujący konspiracyjne życie, ale także - co warte jest zaznaczenia - jego relacje z rodziną. Na koniec wspólnie śpiewaliśmy pieśni patriotyczne.
(Więcej w najbliższym numerze „Optymisty”)


A tutaj możecie obejrzeć film.Z pieśnią do niepodległości

18 listopada 2012 r. odbył się koncert "Z pieśnią do niepodległości" dedykowany ppłk. Łukaszowi Cieplińskiemu. W koncercie wzięła udział orkiestra Szkoły Muzycznej w Głogowie i chór z naszych szkół pod kierunkiem prof. Pauliny i Andrzeja Wziątków. Uczniowie LO przypomnieli również postać ppłk. Łukasza Cieplińskiego, a nauczyciele historii okoliczności powstania pieśni i sylwetki autorów niektórych z nich. Całość reżyserowali prof. Barbara Strzelec i Paweł Ważny. Publiczność koncertu nie tylko słuchała pięknie wykonanej muzyki, ale sama chętnie włączyła się w śpiew. Na zakończenie członkowie Klubu Historycznego przeprowadzili kwestę na budowę pomnika płk. Cieplińskiego w Rzeszowie (zebrano 300 zł).Od wieku na szlaku

Zgodnie z tradycją naszej szkoły dla uczczenia Święta Niepodległości przygotowaliśmy spektakl patriotyczny, który został zaprezentowany w niedzielę 20 listopada. W tym roku przypomniał on obrazy ze stuletniej historii polskiego harcerstwa. Główne role odegrali uczniowie klas pierwszych gimnazjum przygotowani przez prof. Barbarę Strzelec i prof. Pawła Ważnego, w oparciu o scenariusz napisany przez prof. Zenona Fajgera. Nowością było w tym roku przedstawienie części scen w formie filmu zrealizowanego przez Patrycję Jaworską z klasy I LO. Naturalnym dopełnieniem spektaklu było zaangażowanie harcerek i harcerzy w pomoc organizacyjną i wspólne śpiewanie tradycyjnych pieśni harcerskich.Chmielnickie kamienie na szaniec - część 2

21 listopada 2010 r. zaprezentowany został przygotowany przez nauczycieli i uczniów naszych szkół spektakl "Chmielnickie kamienie na szaniec - cześć 2". W ten sposób chcieliśmy uczcić Święto Niepodległości, a także oddać cześć żołnierzom ugrupowania dywersyjno-propagandowego "Wedeta", których losy po śmierci pierwszego dowódcy Jana Bałdy i objęciu tej funkcji przez ppor. Ludwika Nalezińskiego, przedstawiono w spektaklu (wcześniejszy okres prezentowany był w pierwszej części w ubiegłym roku). Jedną z głównych form ich działalności było wydawanie pisma inspektoratu "Na Posterunku". Po wkroczeniu armii sowieckiej i przejęciu władzy przez komunistów kolejny dowódca ppor. Ludwik Naleziński został wywieziony do łagru w ZSRS a jego zastępca Czesław Naleziński aresztowany. Mimo to później wznowili działalność niepodległościową w Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość i w oparciu o sprzęt i ludzi z "Wedety" wydawali w Zabrzu pismo "Orzeł Biały". Dla większości z nich zakończyło się to kolejnym uwięzieniem.
Przedstawienie wyreżyserowane przez prof. Barbarę Strzelec i prof. Pawła Ważnego, z oprawą muzyczną prof. Tomasza Kotarby, zostało ciepło przyjęte przez szczelnie zapełniającą aulę publiczność. Bardzo ucieszyła nas obecność jednego z głównych bohaterów "Wedety" - Pana Czesława Nalezińskiego oraz siostry poległego podczas wojny jej członka Stefana Rudnickiego - S. Izabeli Rudnickiej.

Skoro Pan Czesław przyjechał z Krakowa, skwapliwie wykorzystali tę okazję członkowie Klubu Historycznego, przeprowadzając wywiad, aby poznać różne szczegóły dotyczące działalności "Wedety".

Następnego dnia Pan Czesław Naleziński spotkał się z całą szkolną społecznością i odpowiadał na pytania uczniów. Była to niezwykła lekcja historii i patriotyzmu.

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra".Chmielnickie "Kamienie na szaniec"

Tradycyjną formą uczczenia święta 11 Listopada są w naszej szkole koncerty i spektakle patriotyczne. Tym razem była to opowieść o bohaterskiej młodzieży z Chmielnika, która podczas II wojny podjęła działania przeciw okupantowi w ramach organizacji ZWZ-AK "Wedeta". Założycielem organizacji był Jan Bałda. On też poległ w walce z policjantami granatowymi, którzy przypadkowo wykryli tajną drukarnię.
Inspiracją do napisania sztuki były wspomnienia Czesława Nalezińskiego - jednego z najbliższych współpracowników Bałdy oraz październikowe spotkanie z S. Izabelą Rudnicką, której rodzina była również zaangażowana w konspiracyjną działalność.
W spektaklu wyreżyserowanym przez prof. Barbarę Strzelec i prof. Pawła Ważnego występowali uczniowie klas I gimnazjum. Oprawę muzyczną przygotował prof. Tomasz Kotarba.
Premiera dla uczniów naszych szkół miała miejsce 20 listopada, a dla mieszkańców Chmielnika 22 listopada 2009 r.Ojczyzna - kiedy myślę...

Tradycją naszej szkoły są koncerty patriotyczne dla uczczenia Święta Niepodległości. Tegoroczny, zatytułowany "Ojczyzna - kiedy myślę..." odbył się 23 listopada. Do refleksji o ojczyźnie, patriotyzmie, wolności inspirować miały teksty Jana Pawła II ilustrowane fotografiami przypominającymi jego postać. W ten sposób równocześnie chcieliśmy przypomnieć skarbnicę myśli naszego wielkiego rodaka w 30 rocznicę rozpoczęcia jego pontyfikatu.
Szczególny nastrój tworzyła jak zwykle muzyka - na rozpoczęcie Pan Tomasz Kotarba zagrał preludium e-moll Fryderyka Chopina, później piękne piosenki z tekstami Karola Wojtyły w wykonaniu naszych uczennic z towarzyszeniem zespołu w składzie: Pan Tomek (pianino), Pan Paweł Ważny (gitara) i Joanna Dzierżanowska (skrzypce). Na zakończenie cała sala odmówiła modlitwę w intencji beatyfikacji Jana Pawła II i zebrano datki na misje.Akademia z okazji 11 listopadaOjczyzna moja wolna, wolna...

...Pamięci ks. Popiełuszki

Wzruszenie, gromkie brawa - tak kończył się w niedzielę w auli Społecznego Liceum i Gimnazjum Doliny Strugu w Chmielniku koncert patriotyczny " Zło dobrem zwyciężaj", poświęcony księdzu Jerzemu Popiełuszce. Uczniowie tej szkoły, a także działającej w Chmielniku szkoły muzycznej, przedstawili historię życia ks. Jerzego i fragmenty jego kazań na tle epoki stanu wojennego. W drugiej części koncertu utwory z tekstami wybitnych polskich poetów (ks. Twardowski, Stachura, Leśmian,) zaprezentowała grupa Manitou. - Tu jest prawdziwa Polska - stwierdził Wojciech Buczak, szef regionalnej "Solidarności".Copyright © 2005
by Społeczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Doliny Strugu w Chmielniku
Wszelkie prawa zastrzeżone.