Społeczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Doliny Strugu
w Chmielniku

Religia:

s. dr Dorota J. Koszyka
ks. mgr Krzysztof Hyziak

Język polski:

mgr Barbara Janik
dr Barbara Strzelec
mgr Joanna Bazan-Witwicka
mgr Michał Petynia

Język angielski:

mgr Beata Ciepiela
mgr Paweł Ważny

Język niemiecki:

mgr Paweł Ważny
mgr Paulina Wziątka

Historia:

mgr Zenon Fajger
mgr Tomasz Janik

Wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie:

dr Krzysztof Hajduk

Muzyka:

mgr Tomasz Kotarba

Plastyka, wiedza o kulturze:

mgr Oleg Czyżowski

Matematyka:

mgr inż. Jan Marian Dzierżanowski
mgr inż. Jan Kłosowski
mgr Edyta Kuźniar
mgr Wioletta Petynia

Fizyka i astronomia:

mgr Emilia Jaworska
mgr Edyta Kuźniar
mgr Wioletta Petynia


Chemia, biologia:

mgr Ewelina Malec

Geografia:

mgr Tadeusz Lizak

Podstawy przedsiębiorczości:

mgr Katarzyna Przybyło

Technika, informatyka, technologia informacyjna, edukacja dla bezpieczeństwa:

mgr Marcin Gwizdak

Wychowanie fizyczne:

mgr Bartłomiej Grendys (judo)
mgr Katarzyna Przybyło (taniec)Copyright © 2005
by Społeczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Doliny Strugu w Chmielniku
Wszelkie prawa zastrzeżone.