Społeczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Doliny Strugu
w Chmielniku
My na tle kraju

W Polsce jest ponad 2300 liceów ogólnokształcących, wśród nich od 2002 r. również Społeczne LO Doliny Strugu w Chmielniku. Czy taka młoda szkoła może wyróżnić się czymś w mrowiu placówek o nieraz kilkusetletniej tradycji? A jednak spróbujmy!

* W liceach w Polsce przypada średnio 41 uczniów na jeden komputer (dane z VI 2001r.)...

W naszej szkole (licząc razem z gimnazjum) 1 komputer przypada 7 uczniów (nie licząc komputerów, które stoją w klasach LO wyłącznie do naszej dyspozycji).

* Szkoły proponują wiele różnych profili nauczania...

W naszej szkole możemy sami uczestniczyć w tworzeniu profilu klasy, poznać wychowawcę, nauczycieli i przyszłych kolegów zanim podejmiemy ostateczną decyzję o zapisaniu się do niej. Możemy też określać swoją indywidualna ścieżkę rozwoju i wybierać nauczycieli, którzy pomogą nam ją zrealizować.

* Podobno polskie szkoły wychwytują 3-4% talentów uczniów, szkoły amerykańskie 50%...

W naszej szkole możemy uczestniczyć w zajęciach teatralnych (89% z nas występowało już na deskach prawdziwego teatru), dziennikarskich (prowadzonych m.in. przez znanego dziennikarza - red. Jaromira Kwiatkowskiego), wokalnych i muzycznych (śpiewaliśmy piosenki specjalnie dla nas skomponowane przez lidera grupy "Manitou" - pana Andrzeja Paśkiewicza) i sportowych (sekcję judo prowadzi v-ce mistrz Polski - mgr Zbigniew Rzepka).

* Szkoły organizują wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi...

Dzięki temu, że jest nas niewielu, możemy łatwo zorganizować się i być tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Od powstania szkoły byliśmy już na kilku wycieczkach w kraju (Gdańsk, Warszawa, Kraków, Wrocław oraz na rowerach na Roztoczu i Polesiu Lubelskim) i zagranicą (m.in. we Lwowie, Pradze, Wiedniu, Słowackim Raju, Tatrach Słowackich, a ostatnio we Włoszech), rozmawialiśmy z ambasadorem Izraela, spotkaliśmy się z młodzieżą z Ukrainy i Włoch...Copyright © 2005
by Społeczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Doliny Strugu w Chmielniku
Wszelkie prawa zastrzeżone.