Społeczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Doliny Strugu
w Chmielniku
Rekrutacja do LICEUM


Nabór kandydatów na podstawie wyników egzaminu gimnazjalnego i rozmowy kwalifikacyjnej
Wymagane dokumenty:
Podanie i kwestionariusz - tutaj
Wykaz ocen za I półrocze w kl. III Gimnazjum
2 fotografie podpisane na odwrocie
Świadectwo ukończenia Gimnazjum (dostarczyć po otrzymaniu)
Zaświadczenie z OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego
Karta zdrowia

SKŁADANIE PODAŃ do 17 czerwca.
ROZMOWA KWALIFIKACYJNA po indywidualnym zgłoszeniu telefonicznym.Copyright © 2005
by Społeczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Doliny Strugu w Chmielniku
Wszelkie prawa zastrzeżone.