Społeczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Doliny Strugu
w Chmielniku
Folder promocyjny

Zapraszamy do obejrzenia folderu informującego o szkołach: tutajFilmik promocyjny

Zobaczcie zabawny filmik Sylwii Ostrowskiej i Grześka Starzaka promujący naszą szkołę (tylko 1 min 43 s).
tutajDZIEŃ OTWARTY

W czwartek 20 marca odbył się "Dzień Otwarty" naszych szkół. Zaprezentowaliśmy bardzo różne formy działalności naszych uczniów: różne style tańca i muzyki, judo, małe formy teatralne a nawet fragmenty "Ślubów panieńskich" Aleksandra Fredry.DZIEŃ OTWARTY W SGDS

W środę 18 marca odbył się w naszej szkole "Dzień Otwarty". Program spotkania obejmował wiele interesujących elementów. Każdy z zaproszonych gości mógł w nim znaleźć coś dla siebie. Po uroczystym otwarciu spotkania przez Siostrę Dyrektor D. Koszykę, goście mogli podziwiać m.in. występy taneczne dziewcząt z klasy pierwszej i trzeciej gimnazjum czy posłuchac recytacji wiersza w j. niemieckim, wykonanej przez uczennicę klasy 3a. Występy na scenie wzbogacił również niezwykle elegancki pokaz tańców towarzyskich i latynoamerykańskich wym samby wykonany przez Jolantę Tadlę i Pawła Tadlę. Jeśli ktoś zapragnął posłuchać czegoś miłego, mógł się zrelaksować przy balladzie anglojęzycznej przygotowanej przez uczennice klasy 2 liceum Weronikę Czyżowską i Olgę Żytkę. Ogromne brawa otrzymali takze uczniowie klasy 3a oraz uczeń klasy 1b, tańczący dynamiczny jump-style.

Jednym z głównych i najważniejszych punktów programu był także spektakl przygotowany przez uczniów SGDS pt. "Czerwony Kapturek. Na granicy". Scenariusz i gra aktorska uczniów była pełna humoru i wprowadziła widzów w dobry nastrój. Po zwiedzeniu szkoły i poczęstunku, zaproszeni goście obejrzeli również pełen profesjonalizmu pokaz judo, kierowany przez pana Bartłomieja Grendysa. Cały "Dzień Otwarty" poprowadził pan mgr Marcin Gwizdak.Rozszerzenie w LO

W małej szkole możemy elastycznie dostosować plan nauczania do potrzeb uczniów. Aktualnie nasi uczniowie wybrali realizację następujących przedmiotów na poziomie rozszerzonym:


 • język polski
 • język angielski
 • język niemiecki
 • historia
 • wos
 • biologia
 • geografia
 • matematykaZajęcia dodatkowe


 • redakcja gazety szkolnej
 • teatr
 • klub filmowy
 • taniec
 • zespół wokalno-muzyczny
 • judo
 • turystyka
 • informatyka
 • plastyka w terenieJęzyki


 • angielski (kontynuacja)
 • niemieckiTylko u nas

=> możesz realizować swoje pomysły (nawet te niezbyt poważne!)

=> możesz indywidualnie rozwijać swoje zainteresowania

=> masz okazję pracy w małych grupach

=> masz okazję współpracować z wykładowcami wyższych uczelni pod kątem matury i egzaminów wstępnych

=> możesz zostać dziennikarzem “Optymisty” i międzynarodowego czasopisma “Defrit”

=> poznasz tajemnice teatru

=> możesz podróżować po Polsce i świecie

=> rozwijać umiejętności językowe dzięki kontaktom ze szkołami z krajów Europy

=> zdobędziesz wiadomości, których nie ma w szkolnych programach

=> spotkasz życzliwość, serdeczność i przyjaźń

=> poznasz kompetentnych i sympatycznych nauczycieliJesteśmy szkołą

 • niepubliczną - mamy większą swobodę w kształtowaniu programu, form pracy i doboru współpracowników

 • o uprawnieniach szkoły publicznej - przestrzegamy przepisów oświatowych, nasi absolwenci otrzymują identyczne świadectwa jak w szkołach publicznych

 • bezpłatną - niezależnie od warunków materialnych każdemu oferujemy standardy elitarnych szkół niepublicznych (małe klasy, podział na grupy, zwiększona liczba zajęć)

 • stawiajacą na pierwszym miejscu dobre wychowanie - kształtowanie charakteru jest podstawą sukcesu w dorosłym życiu

 • stwarzającą możliwość dobrego rozpoznania swoich zdolności - każdy uczeń określa swoją indywidualną ścieżkę rozwoju i pod okiem opiekuna pogłębia swoje zainteresowania

 • umożliwiającą naukę języka angielskiego na poziomie odpowiadającym faktycznym umiejętnościom - nauka odbywa się w małych grupach, najbardziej ambitni przygotowują się do egazaminu FCE

 • zapewniającą bezpieczne środowisko wychowawcze - właściwy dobór nauczycieli oraz małe klasy gwarantują bliski kontakt i szybkie reagowanie w niepokojących sytuacjachKolejność przyjęcia do LO

Kolejność przyjęcia zależeć będzie od ilości punktów obliczonych w następujący sposób:

 • ilość punktów uzyskanych na egzaminie gimnazjalnym (max. 100 pkt.),
 • średnią ocen z wszystkich przedmiotów wpisanych na świadectwie ukończenia gimnazjum x 10 (max. 60 pkt.),
 • ocenę z zachowania:
  • zachowanie wzorowe - 10 pkt.
  • zachowanie bardzo dobre - 5 pkt.
  • szczególne osiągnięcia w trakcie nauki w gimnazjum (wpisane na świadectwie lub udokumentowane w inny sposób) - max. 10 pkt.
  • rozmowę kwalifikacyjną - max. 20 pkt.


W czasie rozmowy chcemy dowiedzieć się kim chcesz w przyszłości zostać, w jaki sposób chcesz osiągać swoje cele, czy Twój system wartości zgodny jest z programem szkoły, jakiej pomocy oczekujesz od szkoły, w jaki sposób możesz pomagać innym, czy oczekiwania Twoich rodziców zgodne są z programem wychowawczym szkoły, w jaki sposób Twoi rodzice mogą pomóc w realizacji zadań wychowawczych szkoły.Terminy

 • do 17 czerwca należy złożyć podanie, wypełniony kwestionariusz osobowy i zgłosić się w uzgodnionym terminie na rozmowę kwalifikacyjną (razem z rodzicami),

 • do 23 czerwca złożyć świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu, dokumenty potwierdzające szczególne osiągnięcia (nie wpisane na świadectwie), kartę zdrowia i kartę szczepień,

 • 25 czerwca dyrektor szkoły przedstawi listę przyjętych.Copyright © 2005
by Społeczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Doliny Strugu w Chmielniku
Wszelkie prawa zastrzeżone.