Społeczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Doliny Strugu
w Chmielniku
XV BIEG NIEPODLEGŁOŚCI

W dniu 24.10.2013r. odbył się piętnasty już bieg na wzgórze Św. Marii Magdaleny, organizowany przez Społeczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Doliny Strugu w Chmielniku.
Bieg odbył się dzięki sponsorom, bez których to wkładu nie byłoby wspaniałych nagród, a byli to: Pan Senator Kazimierz Jaworski, Firma „Rewa” z Woli Rafałowskiej, Delikatesy „Centrum” w Chmielniku, Piekarnia Błażowa, Firma „CHMIELNIK ZDRÓJ”, Drukarnia „ZAZ” z Woli Rafałowskiej, Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom „Trzeźwa Gmina”.
Siedmiokilometrową trasę przemierzyło ponad 100 uczestników z siedmiu szkół (SP 1 w Chmielniku, SP 2 w Chmielniku, SP 3 w Chmielniku, SP w Matysówce oraz gimnazja Samorządowe i Społeczne Doliny Strugu w Chmielniku, a także Społeczne Liceum Ogólnokształcącego Doliny Strugu, absolwenci SGDS oraz trzech wspaniałych nauczycieli z SP 3 w Chmielniku , Gimnazjum samorządowego w Chmielniku oraz Gimnazjum społecznego). Po biegu wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani gorącą herbatą i pysznymi ciastami, przygotowanymi przez rodziców i uczniów SGiLODS. Następnie wszyscy udali się na aulę, gdzie odbyło się uroczyste rozdanie nagród. Klasyfikację medalową w kategorii szkół podstawowych zdominowali uczniowie SP z Matysówki, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca wśród chłopców oraz drugie i trzecie wśród dziewcząt. Pierwsze miejsce zajęła uczennica SP 1 w Chmielniku. Podobna sytuacja wystąpiła w kategorii gimnazjum na korzyść SGDS w Chmielniku, gdzie pierwsze trzy miejsca zajęły uczennice tej szkoły oraz drugie i trzecie chłopcy. Jeśli chodzi o kategorie dorośli to wyróżnienie należy się dla Pani Ani Habaj (nauczycielka SP 3 w Chmielniku), która zajęła trzecie miejsce oraz dla Panów Bartłomieja Grendysa oraz Witolda Raka (nauczycieli SGDS oraz Gimnazjum samorządowego w Chmielniku), odpowiednio drugie i trzecie miejsce.
Wielkie podziękowania dla szkół SP 1 i SP 2 oraz Gimnazjum samorządowego w Chmielniku za to, że przez wszystkie 15 lat brali czynny udział w Biegu Niepodległości.
A oto oficjalne wyniki:
a) kategoria SP dziewczęta
1. Karolina Kozak SP1 Chmielnik
2. Sabina Szyszka SP Matysówka
3. Izabela Ficek SP Matysówka
b) kategoria SP chłopcy
1. Filip Sitek SP Matysówka
2. Gabriel Kyciński SP Matysówka
3. Piotr Putkowski SP Matysówka
c) kategoria gimnazjum dziewczęta
1. Diana Tereszkiewicz SGDS Chmielnik
2. Patrycja Malinowska SDGD Chmielnik
3. Patrycja Sroka SGDS Chmielnik
d) kategoria gimnazjum chłopcy
1. Damian Tereszkiewicz Gim. Samorządowe Chmielnik
2. Paweł Cyrul SGDS Chmielnik
3. Michał Kozak SGDS Chmielnik
e) kategoria dorośli kobiety
1. Marzena Janda SLODS Chmielnik
2. Patrycja Jaworska SLODS Chmielnik
3. Anna Habaj (nauczycielka SP 3 Chmielnik)
f) kategoria dorośli mężczyźni
1. Krzysztof Trefon (absolwent SGDS)
2. Bartłomiej Grendys (nauczyciel SGDS)
3. Witold Rak (nauczyciel Gimnazjum Samorządowe)


A tutaj możecie obejrzeć film.XIV BIEG GIMNAZJALNY

W dniu 25.11.2012r. odbył się już czternasty bieg na wzgórze św. Marii Magdaleny, organizowany przez Społeczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Doliny Strugu w Chmielniku.
Bieg odbył się dzięki sponsorom, bez których to wkładu nie byłoby wspaniałych nagród, medali i dyplomów, a byli to: Pan Senator Kazimierz Jaworski, Firma REWA z Woli Rafałowskiej, Pan Józef Kusz – firma „Metalform”, Delikatesy „Centrum” w Chmielniku, Firma „CHMIELNIK ZDRÓJ”, Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom „Trzeźwa Gmina”, Drukarnia ZAZ w Woli Rafałowskiej.
Siedmiokilometrową trasę przemierzyło blisko 100 uczestników ze szkół (SP 1 w Chmielniku, SP 2 w Chmielniku, SP w Matysówce oraz gimnazja Samorządowe i Społeczne Doliny Strugu w Chmielniku, a także Społeczne Liceum Ogólnokształcącego Doliny Strugu i dwóch wspaniałych nauczycieli - pierwszy z SP 2 w Chmielniku, a drugi z Gimnazjum samorządowego w Chmielniku, a także kilku absolwentów SGDS). Po biegu wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani gorącą herbatą, pysznymi kanapkami i jeszcze smaczniejszymi plackami i ciastkami przygotowanymi przez rodziców i uczniów SGiLODS. Następnie wszyscy udali się na aulę, gdzie odbyło się uroczyste rozdanie nagród.
Zwycięzcami poszczególnych kategoriach byli Karolina Kozak (SP1 Chmielnik), Damian Tereszkiewicz (SP1 Chmielnik), Sylwia Jaworska (SGDS), Mateusz Majchrowski (Gimnazjum w Chmielniku), Weronika Czyżowska (dorośli - SLODS) oraz Kamil Starzak (dorośli).
Najlepszy czas zawodów uzyskał Mateusz Majchrowski i tym samym przełamał on kilkuletnią hegemonię Mateusza Flaka, który w tym roku nie odegrał w Biegu Niepodległości żadnej znaczącej roli. Czyżby nastąpiła zmiana pokoleń? Przekonamy się o tym już za rok podczas XV Biegu na który już teraz wszystkich serdecznie zapraszamy.

Więcej zdjęć: https://plus.google.com/photos/100417660711445513187/albums/5803264930745014737XIII BIEG GIMNAZJALNY

W dniu 25.10.2011r. odbył się już trzynasty bieg na wzgórze Św. Marii Magdaleny, organizowany przez Społeczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Doliny Strugu w Chmielniku.
Bieg odbył się dzięki funduszom współfinansowanym ze środków Wojewody Podkarpackiego z projektu „Razem dla siebie- razem dla innych”, a także dzięki naszym sponsorom, bez których to wkładu nie byłoby wspaniałych nagród, a byli to: Pan Senator Kazimierz Jaworski, Pan Józef Kusz – firma „Metal-Form”, Pan Piotr Kusz- właściciel Przedsiębiorstwa Transportowo- Usługowego, Pani Lidia Kusz – usługi cateringowe „Kusz” Firma „CHMIELNIK ZDRÓJ”, Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom „Trzeźwa Gmina”.
Siedmiokilometrową trasę przemierzyło ponad 100 uczestników z sześciu szkół (SP 1 w Chmielniku, SP 2 w Chmielniku, SP w Woli Rafałowskiej oraz gimnazja Samorządowe i Społeczne Doliny Strugu w Chmielniku, a także Społeczne Liceum Ogólnokształcącego Doliny Strugu i trzech wspaniałych nauczycieli z SP 2 w Chmielniku , Gimnazjum samorządowego w Chmielniku oraz Gimnazjum społecznego, a także jeden absolwent SGDS). Po biegu wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani gorącą herbatą, pysznymi kanapkami i jeszcze smaczniejszymi plackami ciastkami przygotowanymi przez rodziców i uczniów SGiLODS. Następnie wszyscy udali się na aulę, gdzie odbyło się uroczyste rozdanie nagród. Zwycięzcami poszczególnych kategoriach byli Agnieszka Hadam (SP1 Chmielnik), Tomasz Bałda (SP Wola Rafałowska), Klaudia Szyszka (SGDS), Kamil Wąsacz (Gimnazjum Samorządowe), Weronika Czyżowska (dorośli- SLODS) oraz Mateusz Flak (dorośli- SLODS).Bieg dla uczczenia Święta Niepodległości

W dniu 27.10.2010. odbył się już dwunasty bieg na wzgórze Św. Marii Magdaleny, organizowany przez Społeczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Doliny Strugu w Chmielniku. Siedmiokilometrową trasę przemierzyła rekordowa ilość 121 uczestników z dziesięciu szkół (SP w Błędowej Tyczyńskiej, SP 1 w Chmielniku, SP 2 w Chmielniku, SP w Matysówce, SP w Malawie, SP w Woli Rafałowskiej oraz gimnazja Samorządowe i Społeczne Doliny Strugu w Chmielniku, Gimnazjum w Malawie a także Społeczne Liceum Ogólnokształcącego Doliny Strugu i trzech wspaniałych nauczycieli WF (z SP 2 w Chmielniku ,SP w Błędowej Tyczyńskiej oraz Gimnazjum samorządowego w Chmielniku ). Po biegu wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani gorącą herbatką, pysznymi kanapkami i jeszcze wspanialszymi plackami i ciastkami przygotowanymi przez rodziców i uczniów SGiLODS. Następnie wszyscy udali się na aulę, gdzie odbyło się uroczyste rozdanie nagród. Tu należą się serdeczne podziękowania naszym sponsorom bez których to wkładu nie byłoby wspaniałych nagród, a byli to: Pan Senator Kazimierz Jaworski, Pan Józef Kusz – firma „Metal-Form”, Pan Piotr Kusz- właściciel Przedsiębiorstwa Transportowo- Usługowego, Pani Lidia Kusz – sklep „Mini Super Sam Ekstraklasa” Firma „CHMIELNIK ZDRÓJ”, Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom „Trzeźwa Gmina”.
Zwycięzcami poszczególnych kategoriach byli Andżelika Zembroń (SP Malawa), Kamil Kowal (SP Matysówka), Agnieszka Bajda (Gimnazjum Samorządowe), Krzysztof Trefon (SGDS), Weronika Czyżowska (dorośli- SLODS) oraz Mateusz Flak (dorośli- SLODS).XI BIEG GIMNAZJALNY

W dniu 27.10.2009 r. odbył się już jedenasty bieg na wzgórze Św. Marii Magdaleny, według projektu ministerstwa sportu „Aktywność fizyczna szansą na właściwy rozwój”, organizowany przez Społeczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Doliny Strugu w Chmielniku. Pięciokilometrową trasę przemierzyło 113 uczestników z jedenastu szkół
(SP w Błędowej Tyczyńskiej, SP 1 w Chmielniku, SP 2 w Chmielniku, SP 3 w Chmielniku, SP w Matysówce, SP w Malawie, SP nr 5 w Rzeszowie oraz gimnazja Samorządowe i Społeczne Doliny Strugu w Chmielniku, Gimnazjum w Malawie a także Społeczne Liceum Ogólnokształcącego Doliny Strugu i dwóch wspaniałych nauczycieli WF z SP 2 w Chmielniku oraz Gimnazjum samorządowego w Chmielniku ). Po biegu wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani gorącą herbatką, pysznymi kanapkami i jeszcze wspanialszymi plackami i ciastkami przygotowanymi przez rodziców i uczniów SGiLODS. Następnie wszyscy udali się na aulę, gdzie odbyło się uroczyste rozdanie nagród.
Tu należą się serdeczne podziękowania naszym sponsorom bez których to wkładu nie byłoby wspaniałych nagród, a byli to: Pan Senator Kazimierz Jaworski, Pan Janusz Kuna - firma „STRUG-MOD”, Pan Piotr Kusz - właściciel Przedsiębiorstwa Transportowo-Usługowego, Firma „CHMIELNIK ZDRÓJ”, Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom „Trzeźwa Gmina”, oraz firmy medyczne: ACTAVIS, SOLVAY, PEPSI COLA GENERAL BOTTLERS.
Zwycięzcami poszczególnych kategoriach byli Andżelika Zembroń (SP Malawa), Grzegorz Wójcik (SP Matysówka), Sara Szymczak (Gimnazjum Samorządowe), Mateusz Flak (SGDS), Anna Majewska (dorośli - SLODS) oraz Grzegorz Wąsacz (dorośli - SLODS).Sponsorzy X GIMNAZJALNEGO BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI NA WZGÓRZE ŚW. MARII MAGDALENY

Sponsorzy:

 • Pan SENATOR KAZIMIERZ JAWORSKI;
 • TOWARZYSTWO PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM „TRZEŹWA GMINA”;
 • SPOŁECZNE GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE „DOLINY STRUGU”;
 • Pan PIOTR KUSZ, właściciel Przedsiębiorstwa Transportowego-Usługowego;
 • Pan JANUSZ KUNA, właściciel firmy remontowo-budowlanej „STRUG – MOD”;
 • FIRMA „CHMIELNIK ZDRÓJ”;
FIRMY MEDYCZNE:
 • PLIVA Kraków;
 • SOLVAY;
 • MERCK.

  SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA POMOC W ORGANIZACJI BIEGU!!!X Gimnazjalny Bieg Niepodległości na Wzgórze Św. Marii Magdaleny


W dniu 07.11.2008 r. odbył się już dziesiąty bieg na wzgórze Św. Marii Magdaleny, według projektu ministerstwa sportu „W zdrowym ciele zdrowy duch”, organizowany przez Społeczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Doliny Strugu w Chmielniku. Pięciokilometrową trasę przemierzyło ponad 60 uczestników z siedmiu szkół (szkoły podstawowe z Błędowej Tyczyńskiej, Woli Rafałowskiej, Matysówki a także SP nr 5 z Rzeszowa oraz gimnazja Samorządowe i Społeczne Doliny Strugu z Chmielnika, a także Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Doliny Strugu). Po biegu wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani gorącą herbatką, pysznymi kanapkami i jeszcze wspanialszymi plackami i ciastkami przygotowanymi przez rodziców i uczniów SGiLODS. Następnie wszyscy udali się na aulę, gdzie odbyło się uroczyste rozdanie nagród.
Tu należą się serdeczne podziękowania naszym sponsorom bez których to wkładu nie byłoby wspaniałych nagród, a byli to: Pan Senator Kazimierz Jaworski, Pan Janusz Kuna - firma „STRUG-MOD”, Pan Piotr Kusz - właściciel Przedsiębiorstwa Transportowo-Usługowego, Firma „CHMIELNIK ZDRÓJ”, Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom „Trzeźwa Gmina”, Pani Anna Charlińska- Błaszczak, oraz firmy medyczne: PLIVA Kraków, SOLVAY, MERCK.

Zwycięzcami poszczególnych kategoriach byli Magdalena Dziepak (SP Matysówka), Grzegorz Wójcik (SP Matysówka), Justyna Ostrowska (Gimnazjum Samorządowe),
Wykaz uczestników X Biegu Gimnazjalnego na Wzgórze Św. Marii Magdaleny, który odbył się z okazji 90 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI w dniu 07.11.2008 r.

Kategoria: dziewczęta, szkoła podstawowa
1.Magdalena Dziepak (SP Matysówka) I miejsce (30,51)
2.Justyna Grzebyk (SP Błędowa Tyczyńska) II miejsce (34,55)
3.Karolina Szylar (SP Błędowa Tyczyńska) III miejsce(34,56)

Kategoria : chłopcy, szkoła podstawowa
1.Konrad Gunia (SP Matysówka)
2.Krystian Pyziak (SP Matysówka)
3.Kamil Klęsk (SP Matysówka)
4.Tendelski Patryk (SP Matysówka)
5.Grzegorz Wójcik (SP Matysówka) I miejsce (24,12)
6.Bartosz Sitek (SP Matysówka)
7.Jakub Sikora (SP Matysówka)
8.Kwiatkowski Oskar (SP nr 5 Rzeszów) II miejsce (24,21)
9.Zawiło Krzysztof (SP nr 5 Rzeszów) III miejsce(24,22)
10.Wąsacz Paweł (SP nr 5 Rzeszów)
11.Wąsacz PIOTR (SP nr 5 Rzeszów)
12.Piotr Witowski (SP Wola Rafałowska)
13.Kamil Marciniec (SP Wola Rafałowska)
14.Kuba Knap (SP Wola Rafałowska)
15.Patryk Czarnota (SP Błędowa Tyczyńska)
16.Sebastian Gawryjołek (SP Błędowa Tyczyńska)
17.Łukasz Majchrowski (SP Błędowa Tyczyńska)
18.Mateusz Wrischke (SP Błędowa Tyczyńska)

Kategoria: dziewczęta, gimnazjum
1.Justyna Ostrowska (Gim. Samorządowe) I miejsce (30,28)
2.Regina Glazer (Gim. Samorządowe) II miejsce (31,25)
3.Monika Ruman (Gim. Samorządowe)
4.Szczypek Dominika (SGDS) III miejsce(32,04)
5.Czyżowska Weronika(SGDS)
6.Ostrowska Sylwia (SGDS)
7.Chlaszcz Agnieszka (SGDS)
8.Dzieszko Agnieszka (SGDS)
9.Madera Sara (SGDS)
10.Jaworska Patrycja (SGDS)
11.Żytka Olga (SGDS)
12.Dziura Agnieszka (SGDS)

Kategoria : chłopcy, gimnazjum
1.Arkadiusz Szydełko (Gim. Samorządowe) I miejsce (22,39)
2.Adrian Kowal (Gim. Samorządowe) II miejsce (23,08)
3.Dawid Tereszkiewicz (Gim. Samorządowe) III miejsce (24,10)
4.Maciej Oślizło (Gim. Samorządowe)
5.Patryk Wacławek (Gim. Samorządowe)
6.Hubert Lasota (Gim. Samorządowe)
7.Bartłomiej Warzybok (Gim. Samorządowe)
8.Sebastian Szydełko (Gim. Samorządowe)
9.Patryk Sitarz (Gim. Samorządowe)
10.Eryk Ruman (Gim. Samorządowe)
11.Adrian Hadała (Gim. Samorządowe)
12.Ziaja Wojciech (SGDS)
13.Starzak Grzegorz (SGDS)
14.Leśniak Michał (SGDS)
15.Rusinek Sebastian (SGDS)
16.Mackiewicz Emanuel (SGDS)
17.Ruman Bartłomiej (SGDS)
18.Wiktor Kuna (SGDS)
19.Kopala Kamil (SGDS)
20.Jaworski Karol (SGDS)
21.Dzieszko Mateusz (SGDS)
22.Pyziak Michał (SGDS)
23.Trefon Krzysztof (SGDS)
24.Kozak Patryk (SGDS)

Kategoria : kobiety, dorośli
1.Majewska Anna (SLODS) I miejsce (28,53)

Kategoria: mężczyźni, dorośli
1.Mateusz Fajger I miejsce (20,23)
2.Witold Rak II miejsce (24,45)
3.Grzegorz Wąsacz (SLODS) III miejsce (27,56)Magdalenka 2007

9 IX 2007 odbył się kolejny Bieg Niepodległości. W ten właśnie sposób od dziewięciu już lat obchodzimy Listopadowe Święto. Zamieszczamy fotoreportaż i wyniki rywalizacji. Tegoroczni zwycięzcy: 1. MICHAŁ ULMAN ALBIGOWA-DOROŚLI 18,38 2. WOJCIECH ŚMIETANA ALBIGOWA- DOROŚLI 20,14 3. DARIUSZ ŚLEMP HYŻNE- DOROŚLI 21,16 Ciąg dalszy Plik w formacie MS Word
Sponsorzy biegu: Pan PIOTR KUSZ - właściciel Przedsiębiorstwa Transportowo-Usługowego, Pan JANUSZ KUNA - firma "STRUG-MOD", firma "CHMIELNIK ZDRÓJ", firmy medyczne PLIVA, EGIS, SOLVAY, PIERRE FABRE MEDICAMENT, firma PEPSI COLA GENERAL BOTTLERS. Dziękujemy !!!Wykaz uczestników VIII Biegu Niepodległości na Wzgórze Św. Marii Magdaleny

Wykaz uczestników VIII Biegu Niepodległości na Wzgórze Św. Marii Magdaleny, który odbył się 14.11.2006 roku z okazji 88 – tej Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Długość trasy o charakterze górskim wynosiła 5,3 km. Listę stworzono według kolejności w jakiej zawodnicy przekroczyli metę:

 1. Michał Piotrowski Gim. Samorządowe w Chmielniku (I miejsce – chłopcy gimnazjum) 22,35
 2. Kamil Kasiak Gim. Samorządowe w Chmielniku (II miejsce – chłopcy gimnazjum)22,47
 3. Piotr Winiarski Gim. w Albigowej (III miejsce – chłopcy gimnazjum)22,56
 4. Rafał Fugleicz Gim. Samorządowe w Chmielniku 23,15:20
 5. Mateusz Zatoń Gim. Samorządowe w Chmielniku 23,15:81
 6. Krystian Szajna SGDS w Chmielniku 23,32
 7. Michał Grygiel SGDS w Chmielniku 24,04
 8. Marcin Bomba Gim. w Tyczynie 24,15
 9. Kamil Kalandyk 24,58
 10. Bogdan Kaczor (I miejsce- mężczyźni) 25,02
 11. Tomasz Żurek Gim. Samorządowe w Chmielniku 25,41
 12. Jacek Czarnik SP2 w Chmielniku (I miejsce- chłopcy podstawówka)25,42
 13. Jakub Falger SP w Albigowej (II miejsce- chłopcy podstawówka)26,01
 14. Justyna Murias Gim. w Albigowej (I miejsce- dziewczęta gimnazjum)26,02
 15. Damian Jopek Gim. w Tycznie 26,23
 16. Kacper Gwizdała Gim. Samorządowe w Chmielniku 26,39
 17. Elżbieta Wójcik Gim. w Tyczynie (II miejsce- dziewczęta gimnazjum)26,54
 18. Kamil Kozłowski Gimn. Samorządowe w Chmielniku 27, 05: 15
 19. Damian Drzał SGDS w Chmielniku 27, 05: 16
 20. Andżelika Łazarz Gimn. Samorządowe w Chmielniku ( III miejsce- dziewczęta gimnazjum) 27, 35
 21. Łukasz Szura SGDS w Chmielniku 29, 22
 22. Witold Rak ( II miejsce- mężczyźni) 29, 32
 23. Piotr Majewski SLODS w Chmielniku ( I miejsce- chłopcy ponadgimnazjalna) 29, 35
 24. Adrian Tokarz SP w Matysówce ( III miejsce- chłopcy podstawówka) 30, 13
 25. Arkadiusz Członka SP w Matysówce 30, 22
 26. Konrad Kusz SGDS w Chmielniku 31, 24
 27. Łukasz Szytuła SLODS w Chmielniku ( II miejsce- chłopcy ponadgimnazjalna) 31, 34
 28. Krystian Pyziak SP w Chmielniku 31, 35
 29. Ryszard Szydełko SP w Błędowa 31, 38
 30. Błażej Tereszkiewicz SLODS w Chmielniku ( III miejsce- chłopcy ponadgimnazjalna) 33, 24
 31. Agnieszka Sikora Gimn. w Tyczynie 33, 25
 32. Lidia Kopala SP w Albigowej (I miejsce – dziewczęta podstawówka) 33, 39
 33. Konrad Gunia SP w Matysówce 34, 07
 34. Jadwiga Kalita Gimn. w Tyczynie 34, 18
 35. Agnieszka Dziura SGDS w Chmielniku 34, 38
 36. Patryk Sitarz Gimn. Samorządowe w Chmielniku 36, 02
 37. Elżbieta Rzeźnik SP w Błędowej ( II miejsce- dziewczęta podstawówka) 36, 06
 38. Kornelia Mackiewicz Gimn. Samorządowe w Chmielniku 36, 29
 39. Brygida Ostrowska Gimn. Samorządowe w Chmilelniku 36, 37:28
 40. Monika Grzebyk SP w Błędowej (III miejsce- dziewczęta podstawówka) 36, 37:82
 41. Paulina Pyziak SP2 w Chmielniku 37, 18
 42. Michał Kusz SGDS w Chmielniku 42, 18
 43. Monika Korbecka SP2 w Chmielniku 42, 35
 44. Kinga Płodzień SP2 w Chmielniku 46, 36Magdalenka 2006

14.11.2006 odbył się tradycyjny VIII Gimnazjalny Bieg Niepodległości na Wzgórze św. Marii Magdaleny. Wzięli w nim udział uczniowie i nauczyciele z gimnazjów z Albigowej, Chmielnika i Tyczyna oraz szkół podstawowych z Albigowej, Błędowej Tyczyńskiej, nr 2 z Chmielnika i z Matysówki, a także naszego LO. Jak zwykle bieg poprzedziła wspólna modlitwa pod pomnikiem upamiętniajacym mieszkańców gminy Chmielnik poległych w walce o niepodległość a potem start i kilkadziesiąt minut zmagań z trasą i pogodą, aby w końcu cieszyć się sukcesem.

  SPONSORZY VIII GIMNAZJALNEGO BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI NA WZGÓRZE ŚW. MARII MAGDALENY:
 1. PAŃSTWO LIDIA I PIOTR KUSZ, WŁAŚCICIELE PRZEDSIĘBIORSTWA TRANSPORTOWO-USŁUGOWEGO
 2. PAN JANUSZ KUNA, WŁAŚCICIEL FIRMY „STRUG-MOD”
 3. PAN TADEUSZ KOZAK
 4. OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA TELEFONICZNA W TYCZYNIE
 5. FIRMA „GREINPLAST” Z SIEDZIBĄ W KRASNEM
 6. GENERALI T.U. S.A.
   DziękujemyVII Bieg na wzgórze Marii MagdalenyPo raz szósty na Magdalenkę

Brawo Tomek i Klaudia!

Tomek Lisek z 3 klasy gimnazjum w Słocinie zwyciężył w VI Biegu Niepodległości na wzgórze Marii Magdaleny i z powrotem. Przebiegnięcie trasy ok. 7 km zajęło mu 29 minut i 12 sekund. Bieg, zorganizowany przez naszą szkołę, odbył się 8 listopada w ramach obchodów Święta Niepodległości.
Najlepsi w swych kategoriach okazali się: gimnazjum dziewczęta - Anna Drabicka ze Społecznego Gimnazjum w Chmielniku, podstawówka chłopcy - Rafał Fuglewicz z SP nr 1 w Chmielniku, podstawówka dziewczęta - Klaudia Jaworska z SP w Błędowej Tyczyńskiej (uzyskała najlepszy czas wśród dziewcząt w ogóle), nauczyciele - Robert Pikiel z SP w Matysówce. W biegu uczestniczyło ok. 100 zawodników z Chmielnika, Tyczyna, Albigowej, Słociny, Błażowej, Matysówki i Błędowej Tyczyńskiej. Start do biegu poprzedziła modlitwa "Anioł Pański" przy pomniku ku czci mieszkańców gminy Chmielnik poległych w obronie Ojczyzny. Uczestnicy mogli także obejrzeć fragment koncertu patriotycznego "Zło dobrem zwyciężaj", przygotowanego przez naszą szkołę.
Po biegu zwycięzcom wręczono nagrody. Wszystkim uczestnikom gratulujemy !!

Po zakończeniu biegu rozmawialiśmy ze zwycięzcami.

Tomek Lisek: To mój drugi start w Biegu Niepodległości. W ubiegłym roku zająłem 5 miejsce. Dziś było ciężko. Gdyby było troszkę cieplej, biegłoby się lepiej. Choć deszcz mi nie przeszkadzał. Czuję się dobrze, ale podczas biegu naciągnąłem mięśnie.

Klaudia Jaworska: Też startowałam drugi raz. W ub. roku byłam najlepsza wśród dziewcząt w kategorii szkół podstawowych. Dziś na początku było mi zimno, ale z czasem zrobiło mi się gorąco. Przeszkadzało mi to, że deszcz padał mi prosto w oczy. Za rok też pobiegnę, ale już w kategorii gimnazjów.Copyright © 2005
by Społeczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Doliny Strugu w Chmielniku
Wszelkie prawa zastrzeżone.